Projekt CEFF se vyvíjel postupně a vznikal dva roky za spolupráce odborníků, kteří kladou důraz na zdravý životní styl a význam zdravého stravování. Často jsme naráželi na skutečnost, že v oblasti „éček“ panují velmi rozporuplné názory - od extrémních, říkajících, že éčka jsou škodlivá až nebezpečná, po názory, že éčka jsou jen přísady, které nemají na lidský organizmus vliv a jsou dokonce pro člověka přínosná. Hledali jsme pravdu, provedli několik rozsáhlých marketingových výzkumů a došli jsme k jednoznačnému závěru, že spotřebitelé „éčka“ v potravinách sledují, ale nerozumí jim. Zajímají je především tři kategorie éček – konzervanty, umělá barviva a sladidla a glutamáty. Z průzkumů jasně vyplynulo, že by spotřebitelé uvítali jednotné logo označující  potraviny bez kontroverzních éček.

Rozhodli jsme se tedy jednotné značení na trhu potravin zavést. Následovalo rozhodování jakou právní formou uvést logo na trh. Jedna možnost byla nezisková organizace, druhá možnost byla komerční společnost. Vzhledem k tomu, že nechceme čerpat dotace a granty, tedy peníze daňových poplatníků, zvolili jsme formu komerční společnosti. Pokud bude projekt pro spotřebitele i výrobce zajímavý, vydělá si na sebe i bez dotací.  Bude muset hospodařit efektivně a bude moci působit zcela nezávisle na cizí pomoci, na lobbyistickém působení různých zájmových skupin a na rozhodnutích úředníků. Tím bude zaručena životaschopnost projektu i do budoucna, jelikož nebudeme se muset spoléhat na další dotace či sponzorské dary. Věříme, že logo CEFF bude brzy na výrobcích v celé škále potravin v regionu střední Evropy a postupně i celé Evropské Unii. Pravidla projektu jsou totiž v souladu s legislativou EU a jsou přenositelná na všechny její země. V rámci projektu chceme ve spolupráci s výrobci vytvořit sortiment potravin, který spotřebitelům poskytne možnost volby mezi potravinami s chemickými přísadami a kvalitnějšími potravinami v maximální možné míře oproštěnými od chemických přísad.