Nie, projekt CEFF bol vytvorený nezávislou inštitúciou a nepreferuje produkty určitého výrobcu. Pre všetkých výrobcov platia rovnaké pravidlá a záleží na ich posúdení, či sa do projektu zapoja alebo nie. Niektorí výrobcovia preferujú vlastné označenia-logá, čo však spotrebiteľom sťažuje orientáciu pri nákupoch.

< späť na zoznam otázok