Škodlivosť či nebezpečnosť éčok je predmetom diskusií už veľa rokov, jednoznačný záver však neexistuje. Obľúbeným zdrojom informácií k tejto problematike sú webové stránky, články, diskusie či kartičky, ktoré éčka kategorizujú podľa stupňa škodlivosti. I keď tieto zoznamy majú určité spoločné body, vzájomne sa výrazne líšia. CEFF sa zameriava na hlavné kategórie sporných éčok, ktorými sú konzervanty, umelé farbivá a sladidlá.

< späť na zoznam otázok