ADI (Acceptable Daily Intake) - dopuszczalne dzienne spożycie, definiuje się jako maksymalną ilość substancji, która zgodnie z aktualnym stanem wiedzy może być przez człowieka pobierana z żywnością przez całe życie bez żadnych zauważalnych zagrożeń dla zdrowia. ADI może być zawężone do określonego okresu czasu, w przypadku gdy dane toksykologiczne i badania z dłuższego okresu nie są dostępne. W takim przypadku badania nad wpływem substancji na zdrowie człowieka muszą być ciągle prowadzone. Substancje o bardzo niskiej toksyczności (często jedzenie i składniki pochodzenia naturalnego), które są wykorzystywane w ilościach, które nie stwarzają żadnego ryzyka dla zdrowia ludzi, mogą zostać sklasyfikowane przez ADI jako "bez ograniczeń " lub „nieokreślone”.