Settings
Decline all
Accept all
Necessary/functional

Always active

Analytics


Advertisement


Save settings
Accept all

Koncepcja, że dodatki są niezdrowe, szkodliwe lub nawet niebezpieczne dla zdrowia  jest obecna od wielu lat, jednak nie ma ona na tą chwilę  jednoznacznej odpowiedzi i potwierdzenia. Wybrane źródła informacji na ten temat takie jak strony internetowe, artykuły w czasopismach, dyskusje internetowe starają się czasami  kategoryzować  dodatki w zależności od stopnia szkodliwości. Mimo, że te publikacje mają często oparcie naukowe zdarza się, że znacznie się różnią pomiędzy sobą. CEFF koncentruje się na głównych kategoriach dodatków, wokół których narosło sporo kontrowersji.